ΥΠΕΡΟΥΧΑΙΜΙΑ

Ο έλεγχος του ουρικού οξέως θεωρείται πλέον σημαντικός διότι από τη μία πλευρά η νεφρική ανεπάρκεια οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέως και από την άλλη το αυξημένο ουρικού οξύ επιδεινώνει τη νεφρική λειτουργία αλλά θεωρείται παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.