ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

Η πολυκυστική νόσος των νεφρών είναι ένα κληρονομικό νόσημα όπου το λειτουργικό παρέγχυμα των νεφρών έχει καταλειφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από πολλές κύστεις με συνέπεια να επηρεαστεί η νεφρική λειτουργία.