ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Παρακολούθηση και διερεύνηση χρόνιας νεφρικής νόσου

Ως χρόνια νεφρική νόσος ορίζεται είτε η ύπαρξη νεφρικής βλάβης για διάστημα ≥ 3μηνών, που εκδηλώνεται με ιστολογικές αλλοιώσεις, επηρεασμένες εξετάσεις αίματος και ούρων (π.χ. αυξημένη Ουρία, Κρεατινίνη, ύπαρξη πρωτεϊνών ή αίματος στα ούρα) ή παθολογικός απεικονιστικός έλεγχος είτε η μειωμένη νεφρική λειτουργία για διάστημα ≥ 3 μηνών με ή χωρίς νεφρική βλάβη.
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος χωρίζεται σε 5 στάδια:
1. Νεφρική βλάβη με φυσιολογική ή αυξημένη νεφρική λειτουργία
2. Νεφρική βλάβη με ήπια μείωση της νεφρικής λειτουργίας
3. Με μετρια μείωση της νεφρικής λειτουργίας
4. Με σοβαρή μείωση της νεφρικής λειτουργίας
5. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Καθαρση)
Σπειραματονεφρίτιδες
Ο κάθε νεφρός αποτελείται από περίπου 1 εκατομμύριο σπειράματα. Το σπείραμα είναι η μικρότερη λειτουργική οντότητα του νεφρού. Το σημείο δηλαδή όπου φιλτράρεται το αίμα, αποβάλλονται από τον οργανισμό η περίσσεια νερού και οι τοξικές ουσίες αλλά κατακρατούνται οι ουσίες που είναι απαραίτητες για τον οργανισμό. Μια βλάβη στο σπείραμα όπως μια φλεγμονή επηρεάζει τις λειτουργίες του νεφρού. Ονομάζεται Σπειραματονεφρίτιδα. Υπάρχουν πολλά αίτια και πολλές διαφορετικές σπειραματονεφρίτιδες. Για να εφαρμοστεί η σωστή θεραπεία θα πρέπει να ταυτοποιηθεί η κάθε σπειραματονεφρίτιδα με ιστολογική εξέταση δείγματος που θα ληφθεί με βιοψία νεφρού. Οι σπειραματονεφρίτιδες προσβάλλουν και τους δύο νεφρούς.