ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

Οι πέτρες στους νεφρούς δημιουργούνται για διάφορους λόγους. Συνήθως επειδή αποβάλλονται σε αυξημένη ποσότητα στα ούρα ουσίες όπως το ασβέστιο, τα οξαλικά, το ουρικό οξύ ή ο φωσφόρος. Όποια και να είναι η ουσία που να αποβάλλεται σε αυξημένη ποσότητα με τα ούρα το αλάτι είναι αυτό που οδηγεί στη δημιουργία λίθων. Η νεφρολιθίαση είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται τη συνεργασία νεφρολόγου και ουρολόγου. Όταν οι πέτρες δημιουργούν κώλυμα και παρεμποδίζουν τη διέλευση των ούρων χρειάζεται να αφαιρεθεί η πέτρα από ουρολόγο. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι όπως λιθοτριψία, αφαίρεση ενδοσκοπική ή και χειρουργική. Ο νεφρολόγος εμπλέκεται στη διερεύνηση του αίτιου της νεφρολιθίασης και στην πρόληψη δημιουργίας λίθων ή άμμου.