ΜΟΝΟΝΕΦΡΟΣ

Πολύ άνθρωποι ζούνε μόνο με ένα νεφρό, είτε επειδή αφαιρέθηκε ο άλλος χειρουργικά, είτε επειδή δεν αναπτύχθηκε ποτέ είτε επειδή υπάρχει μεν αλλά δεν λειτουργεί.