ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ

Με την εξειδικευμένη αυτή εξέταση προσδιορίζεται η προέλευση της αιματουρίας. Αιματουρία σημαίνει ότι ανευρίσκονται ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα. Ανάλογα με τη μορφολογία αυτών των ερυθρών κατευθύνεται και η περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση. Αν τα ερυθρά ερχονται από το σπείραμα των νεφρών έχουν προεκβολές στη μεμβράνη τους, η οποία κατά τα’αλλα εχει ακέραιο σχήμα, και χαρακτηρίζονται ως ακανθοκύτταρα. Το σπείραμα είναι η μικρότερη λειτουργική οντότητα των νεφρών, το σημείο δηλαδή που γίνεται η βασική διαδικασία φιλτραρίσματος. Όταν βρίσκουμε ακανθοκύτταρα, δηλαδή σπειραματικά ερυθρά σε ποσοστό >5 % στα ούρα τότε πιθανά ο ασθενής να παρουσιάζει πρόβλημα στα σπειράματα, να πάσχει δηλαδή από κάποια σπειραματονεφρίτιδα. Για να ταυτοποιηθεί ποια σπειραματονεφρίτιδα υπάρχει, θα πρέπει να γίνει βιοψία νεφρού.
Όταν υπάρχει διαταραχή της δομής της μεμβράνης των ερυθρών και είναι ανώμαλη, τότε λέγονται δύσμορφα. Δύσμορφα ερυθρά βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις και δεν είναι ειδικά για κάποιο νόσημα.
Επίσης μπορεί να βρίσκουμε κρυστάλλους σε περίπτωση που υπάρχουν πέτρες στο νεφρό ή άμμο ή κύτταρα του επιθηλίου της ουροδόχου κύστεως που υποδεικνύουν κάποια βλάβη στην κύστη ή και κύτταρα επιθηλίου του ουρητήρα και των ουροφόρων σωληναρίων.