ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Η καριδιά και ο νεφρός είναι οργανά των οποίων οι λειτουργίες είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η δυσλειτουργία του ενός οδηγεί σε δυσλειτουργία του άλλου. Ετσι ασθενείς με καρδιολογικό ιστορικό, όπως εμφραγμα, στηθαγχη, bypass, μπαλλονάκι, καρδιακή ανεπάρκεια χρήζουν τακτικής παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας.