ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

Στους ασθενείς τόσο με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι αλλά και τύπου ΙΙ, παρατηρείται σε ποσοστό περίπου 50 % μετά από διάρκεια του ΣΔ κατά μέσο όρο 15 έτη προσβολή των νεφρών που μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.