ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ

Όπως την πρωτεϊνη έτσι και το αίμα ανήκει στις ουσίες που πρέπει να κατακρατάει ο νεφρός. Η ύπαρξη αίματος στα ούρα μπορεί να φαίνεται σαν κόκκινη απόχρωση των ούρων ή χρώμα κονιάκ ή κόκα-κόλα, δηλαδή μακροσκοπική αιματουρία, ή να ανιχνεύεται μόνο στη γενική ούρων, δηλαδή μικροσκοπική αιματουρία. Στη γενική ούρων φαίνεται ποιοτικά σαν σταυροί στην ένδειξη αιμοσφαιρίνης και ποσοτικά στον αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων.Υπάρχουν πάρα πολλά αίτια αιματουρίας. Απαραίτητο εργαλείο για τη διαφοροδιάγνωση είναι η Μικροσκοπική εξέταση ούρων αντίθετης φάσης.