ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρακολούθηση και διερεύνηση χρόνιας νεφρικής νόσου

  • Σπειραματονεφρίτιδες
  • Διαβητική Νεφροπάθεια
  • Υπερτασική Νεφροπάθεια
  • Καρδιονεφρικό Συνδρομο

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Πρωτεϊνουρία, Οιδήματα

Αιματουρία

  • Μικροσκοπική εξέταση ούρων αντίθετης φάσης

Νεφρολιθίαση

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

Υπερουριχαιμία

Αρτηριακή Υπέρταση

  • Πρωτοπαθής
  • Δευτεροπαθής
  • Υπέρταση κυήσεως
  • Holter 24ωρης παρακολούθησης Αρτηριακής Πίεσης